Eskolako dokumentuak

Documentos del centro

Loratzetik lortzera

De florecer a conseguir

Eskolak aldaketa ibilbide bat hasi zuen duela urte batzuk, eskola loratzen hasi zen momentu horretan. Hurrengo lau urteetan, 2024tik 2028ra loratzetik lortzera pasako gara. Erabaki metodologikoak sistematizatzetik, eskola kultura bihurtzera. Hezkidetza eta elkarbizitza eguneroko praktiketatik eskola kultura bihurtzera eta ebaluazioa erabaki eta tresnak sistematizatzetik, eskola kultura bihurtzera.

Hurrengo lau urteetan Zuzendaritza proiektua eta Hezkuntza proiektuaren bidez, hartutako erabaki guztiak sendotu eta errotuko ditugu. Loratzetik lortzera!

El colegio comenzó un proceso de cambio hace unos años, la escuela comenzó a florecer entonces. En los próximos 4 años, del 2024 al 2028, pasaremos de florecer a conseguir nuestros objetivos, lor(a)tzetik lortzera. De sistematizar las decisiones metodológicas, a convertirlas en cultura de la escuela. De sistematizar los planes de Convivencia y de Coeducación, a convertirlos en cultura de la escuela y de sistematizar los métodos de evaluación, a convertirlos en cultura de la escuela.

Los próximos 4 años, mediante el Proyecto de Dirección y el Proyecto Educativo, fortaleceremos y enraizaremos las decisiones tomadas. Loratzetik lortzera!


HEZKUNTZA PROIEKTUA

EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

HEZKUNTZA PROIEKTUA 22-23 (1).pdf

2023ko ekainan eskolako Hezkuntza Proiektu berria onartu genuen; bertan, eskolaren nortasuna, printzipio pedagogikoak eta erabaki metodologiko guztiak zehazten dira. 

En junio de 2023 aprobamos el Proyecto Educativo del Centro; en el cual se define la identidad del centro, los principios pedagógicos y todas las decisiones metodológicas.

Zuzendaritza Proiektua

Proyecto de dirección

ZUZENDARITZA PROIEKTUA - Miguel de Cervantes.pdf

2024 urteko lehenengo hiruhilekoan hurrengo lau ikasturterako Zuzendaritza Proiektua aurkezten dute Andrea, Iñigo eta Ierak. Hementxe ikusgai. Galderaren bat izanez gero guregana etor zaitezkete. Eskerrik asko!

PROYECTO DE DIRECCIÓN.pdf

En este primer trimestre de 2024 Andrea, Iñigo e Iera presentan un Proyecto de Dirección para los próximos cuatro cursos. Aquí podéis verlo. Si tenéis alguna pregunta no dudéis en acudir a dirección. Eskerrik asko!

Ikastetxeko Proiektu Digitala

Proyecto Digital del Centro

IPD MIGUEL DE CERVANTES HLHI (1).pdf

2022-2023 ikasturtean IPDa osatu genuen klaustrokideok. Aurten proiektua gauzatuko dugu. Hementxe daukazue ikusgai! Edozein zalantza guregana etor zaitezkete. 

Durante el curso 2022-2023 desarrollamos el Proyecto Digital del Centro. Este curso lo vamos a llevar a cabo. Aquí tenéis el documento para que lo consultéis. Cualquier duda, no dudéis en acudir a nosotras/os.