Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistema: azalpena

Sistema Educativo Vasco: explicación

FAMILIENTZAKO INFORMAZIOA / INFORMACIÓN PARA FAMILIAS


Bertan Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza sistemaren azalpena auzkituko duzue hizkuntza ezberdinetan. Botoi bakoitzaren gainean klikatuz, azalpena duen PDF bat irekiko zaizue. 


Aquí encontraréis la explicación del Sistema Educativo Vasco en diferentes idiomas. Clicando en cada uno de los diferentes botones, se abrirá un PDF con la explicación.