Programak / Programas

Atal honetan ikastetxeak parte hartzen duen programa eta proiektuak aurkituko dituzue. Horietako bakoitzaren gainean klik egin dezakezue informazio gehiago lortzeko.

En esta sección encontraréis los programas y proyectos en los que participa el centro. Podéis pulsar sobre cada uno de ellos para obtener más información.

Eraldatzen programa / Programa Eraldatzen

IKASTETXEKO PROIEKTU DIGITALA (IPD) 

PROYECTO DIGITAL DEL CENTRO

2022-2023 ikasturtean IPDa osatu genuen klaustrokideok. Aurten proiektua gauzatuko dugu. Hementxe daukazue ikusgai! Edozein zalantza guregana etor zaitezkete. 

Durante el curso 2022-2023 desarrollamos el Proyecto Digital del Centro. Este curso lo vamos a llevar a cabo. Aquí tenéis el documento para que lo consultéis. Cualquier duda, no dudéis en acudir a nosotras/os. 


IPD MIGUEL DE CERVANTES HLHI.pdf

Gizarteak eta derrigorrezko hezkuntzak (gizarteko parte, hori ere), biek ala biek aniztasunari aurre egiteko duten moduetako baten berri ematen duen kontzeptua, horixe dugu inklusioa; praktikan, zera esan nahi du: orain arte hezkuntza-komunitateak ikaslerian baino ardaztuak ez zituen konponbide pedagogikoak eskola-testuinguru arruntera eraman behar dituela.

Eskola inklusiboaren kontzeptua alderdi anitzeko deskribapen batetik abiatzen da, ezinezkoa baita, sintesi moduko bat egin nahirik ere, kontzeptu horri ertz bakar batetik heltzea; aitzitik, irazki moduko bat da, hezkuntza-eredu berri baten oinarri: denentzako eskola, ahalik eta garapen pertsonal handiena lortzeko. Eta, bistan denez, gero eta elementu gehiago jardun aldi berean elkarrekin lanean, orduan eta solidoagoa izango da eskola inklusiboa. Egitasmo mardulagoa izango da, bai, baldin eta hezkuntza- komunitate osoak hartzen badu parte hari buruzko gogoetan eta denen artean aztertzen badituzte eskola-komunitatean bertan egindako urratsak.

La inclusión es un concepto que hace referencia al modo en que la sociedad, y la escuela obligatoria como parte de ella, deben responder a la diversidad; supone en la práctica trasladar el eje de la respuesta educativa, hasta ahora focalizada únicamente en el alumnado, al contexto escolar ordinario.

El concepto de escuela inclusiva parte de una descripción multifactorial, no puede abarcarse desde una única dimensión que la sintetice sino que se entiende como una especie de urdimbre que sustenta una educación nueva, la escuela para todos y todas para lograr el máximo desarrollo personal. Su existencia será más sólida cuantos más elementos actúen simultáneamente de manera intencional. Será más consistente si es fruto de la reflexión compartida por toda la comunidad educativa y de la valoración de los avances experimentados en la propia comunidad escolar.


KOKURRIKULAR PROIEKTUAK /PROYECTOS COCURRICULARES

Esku-hartze sozioedukatiboko elkartea, eskola-eremuko esku-hartze sozioedukatiboan espezializatutako gizarte langile eta gizarte hezitzaile talde batek osatua. Gure helburua, heziketak ezinbestez berritu behar duen garai honetan, hezkuntza formalaren, ez formalaren eta informalaren arteko mugak nolabait ezabatzea da Sozioedukatiboko Esku-hartze Programa Kokurrikularrak (SEHK) konfiguratuz eskolarako balio erantsi modura, errendimendu handia duen ikaslearen eta errendimendu urria duen ikaslearen artean dagoen tartea murrizteko asmoz. 

Somos una Asociación de Intervención Socio-Educativa formada por un equipo de trabajadores/as y educadores/as sociales especializados/as en la intervención socio-educativa en el ámbito escolar. Buscamos, de alguna manera, desdibujar los límites entre la educación formal, no formal e informal configurando los Programas de Intervención Socio-Educativa Cocurricular (PISEC), en estos momentos de necesaria innovación educativa, como un valor añadido a la escuela encaminado a reducir la brecha que separa al alumnado que tiene un alto rendimiento del que tiene un bajo rendimiento. 

Informazioaren eta Jakintzaren Gizartea agertu izana da egungo gizartean gertatzen ari diren eraldaketa nagusietako bat. Jakintza bihurtu da merkantziarik baliotsuena, eta hezkuntza da hura eskuratzeko eta ekoizteko bidea. Jakintzan oinarritutako ekonomia lehen mailako helburu bihurtu da, eta Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT) jakintza hori sustatzeko tresna indartsuak dira. Dena dela, Oinarrizko Hezkuntzaren erronka -oinarrizko konpetentzien araberako hezkuntzaren ikuspuntutik- ez da soilik ikaslea Informazioaren eta Jakintzaren Gizarterako prestatzea, eta bere barne hartzen du jakintza horiek eta prozedurazko eta jarrerazko beste baliabide batzuk erabiltzea, eskaera konplexuei erantzuteko. Horregatik, IKTak erabiltzeko gure orientabideak konpetentzien araberako eta oinarrizko konpetentziak lortzeko hezkuntzaren ikuspuntuan sartzen dira. 

La aparición de la Sociedad de la Información y del Conocimiento es una de las grandes transformaciones que están sucediendo en la sociedad actual. El conocimiento se ha convertido en la mercancía más valiosa y la educación es la vía para adquirirla y producirla. La economía basada en el conocimiento se ha convertido en un objetivo de primer orden y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son instrumentos poderosos para promover dicho conocimiento. Sin embargo, el reto de la Educación Básica, desde el enfoque de la educación por competencias básicas, no se limita a preparar al alumnado para la Sociedad de la Información y del Conocimiento, sino que incluye la utilización de esos conocimientos y de otros recursos procedimentales y actitudinales para responder a demandas complejas. Por ello, las orientaciones que se proponen para el uso de las TIC se sitúan dentro del enfoque educativo de la educación basada en competencias y para el logro de las competencias básicas.